Těhotné ženy, nastavající maminky by měly vědět

Články věnující se gynekologicko - porodnické problematice.

Těhotenství a Covid 19

Těhotné ženy nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou COVID-19, ale mohou mít závažnější průběh onemocnění.

Vyšší riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 mají těhotné ženy ve III. trimestru těhotenství. Dalšími rizikovými faktory závažného průběhu onemocnění COVID-19 jsou věk nad 35 let, BMI nad 25, pregestační diabetes mellitus, preexistující hypertenze a jiná chronická onemocnění.

Čtěte více...

Screening Downova syndromu

Nejčastější chromozomální genetickou vadou je Downův syndrom.
Bloky genů jsou v buňkách uspořádány do chromozomů, kterých je 23 párů. U Downova syndromu je však chromozom č 21.ve 3 kopiích.

Přebytek genů vede k poruchám celkového vzhledu, vadám různých orgánů a opožděnému duševnímu vývoji. V současnosti neexistuje prevence ani léčba této nemoci a životní prognoza postižených je nepříznivá. Riziko vzniku Downova syndromu narůstá s věkem matky.

Čtěte více...